Algemene Voorwaarden – Tandartspraktijk All Dente – Bloemendaal

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Alldente

Aanmelden

Wij stellen het op prijs als u zich bij de balie meldt, voordat u plaats neemt in de wachtkamer.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch, per mail of aan de balie worden gemaakt/geannuleerd.

Oproepkaart/herinneringsmail

Let op! In het kader van de AVG willen wij u er op attent maken dat wij als serviceverlening u een week tevoren een herinneringsmail sturen bij een gemaakte afspraak. In deze mail is uw naam gekoppeld aan uw geboortedatum. Indien u dit bezwaarlijk vindt gelieve dit aan ons kenbaar te maken. U blijft zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakt afspraak.
Het gebeurt wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij zullen u daarover z.s.m. informeren en danken u voor uw begrip.

*Alldente stelt zich ten doel u bij spoedeisende zaken dezelfde dag of zo snel als wenselijk is te behandelen, waardoor de agenda aangepast kan worden.

Het te laat komen voor een afspraak

Indien u te laat op een afspraak komt kan dit gevolgen hebben voor de geplande behandeling. Deze kan soms ten dele of niet uitgevoerd worden. Wij verzoeken u dan ook ruim op tijd aanwezig te zijn.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur of 2 werkdagen van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd en mogelijk dito behandeling in rekening kunnen worden gebracht.

Pijnklachten/spoedgevallen

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat informatie over onze bereikbaarheid bij spoedgevallen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Uw persoonlijke gegevens

– U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben.
– Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.
– Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balie-assistente kenbaar te maken.

Privacyregeling en geheimhouding (in het kader van de AVG)

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt ook dit alleen met uw goedkeuring.

Meningsverschil of klacht

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Dienst/waarneming

Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld. Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, LUISTERT u deze altijd in uw eigen belang geheel en zorgvuldig af. Er kan belangrijke informatie voor u op staan. Houdt u rekening met het feit dat tijdens waarneming door een collega directe contante betaling voor een consult of behandeling kan worden verlangd.

Begrotingen/vergoedingen

Bij uitgebreide behandelingen (boven de 250 euro) ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u niet voor nare verrassingen komt te staan. Indien u akkoord bent gegaan met de verstrekte begroting, wordt tot behandeling overgegaan. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door, voordat u deze ondertekend. De verrichtingen op de begroting zijn gecodeerd. Deze zijn landelijk vastgesteld en kennen een maximale vergoeding. Hier kan dus naar beneden toe worden afgeweken.

Uw eigendommen

U waakt zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Alldente is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.