Het eerste bezoek

Wat kunt u verwachten bij uw eerste bezoek aan ons?

 

Het eerste bezoek duurt over het algemeen een half uur.

U meldt zich bij de balie en wordt welkom geheten. Voorts vult u een formulier in met betrekking tot uw gezondheid.

In dat half uur wordt er veel gedaan. Om niets te vergeten werkt de tandarts met een checklist:

 • Kennismaking met de tandarts en zonodig ook de preventie assistente of mondhygiënist;
 • Doornemen van uw persoonlijke gegevens;
 • Bespreken van uw medische en tandheelkundige historie;
 • Het maken van röntgenfoto’s wanneer deze ouder zijn dan gemiddeld 2 jaar. Bij kinderen worden vanaf ca. 6 jaar foto’s gemaakt;
 • Opstellen van een zorgplan:
  •  mondonderzoek
  •  gaatjes check
  •  tandvlees check
  •  knars/klem check
  •  overbelasting check
  •  slijtage check
  •  keel check
 • Plan van aanpak bespreken met begroting van de kosten (indien het de verwachting is dat de kosten meer dan EUR 250,- bedragen). De begroting wordt meegegeven of nagestuurd.
 • Eventueel vervolg afspra(a)k(en) maken.

De kosten van de intake zijn afhankelijk van de verrichtingen, welke noodzakelijk zijn op dat moment (wel of geen foto’s e.d.). U dient rekening te houden met een bedrag tussen de €100 en €240 euro.