Heeft u een klacht?

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, dan vragen wij u dit bij ons te melden. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk tot een oplossing komen.

Informatiepunt
Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachtenregeling
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt 2 belangrijke zaken: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt deels bestaande wetgeving en bevat nieuwe bepalingen en verplichtingen. De nieuwe regels worden in fases ingevoerd. De Wet Wkkgz is sinds 1 januari 2016 van kracht.
De Wkkgz verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden: zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en op de behoefte van de patiënt is afgestemd. Dit gaat in fases.

Vanaf 1 januari 2017…

  • Moet elke tandarts een beroep kunnen doen op een gekwalificeerde klachtenfunctionaris.
  • Als een patiënt een klacht heeft, dan moet de tandarts hierover binnen 6 weken een beslissing nemen.
  • Kunnen patiënt en de tandarts hulp en bemiddeling vragen aan de klachtenfunctionaris.
  • Kan een patiënt die ontevreden is met het besluit van de tandarts naar een onafhankelijke geschillencommissie Mondzorg gaan die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen. Net als nu kan de patiënt ook naar de burgerlijke rechter stappen.